FANDOM


Chà chà, em cũng chỉ là thành viên mới gia nhập Sonata no Koe một thời gian gần đây thôi, vẫn chưa biết cách dùng NavBox nên chịu, có gì để em nhờ Sịp Huynh hoặc Phẹt Huynh, mà tiện thể thì anh vào Discord chém gió với mấy lão ấy không?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.