Forums: Index > Spoiler Forum > Tsuyokute: New Saga


Thảo luận 1 (ngày 10/4/2015)[sửa mã nguồn]

Hừm, về cơ bản là trong mấy chap gần đây em công chúa có vẻ để ý đến Kail quá cơ. Cơ mà với cái tính có vẻ S của em này thì không biết liệu chap tới em ấy có tỉnh tò với Kail hay là không đây nhỉ? Mình nghĩ chắc là không. =]]


Dqt1995 (talk) 10:32, April 10, 2015 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.