Adventure: Thể loại phiêu lưu, mạo hiểm, thường là hành trình của các nhân vật.

All items (129)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.