FANDOM


Nơi tập hợp toàn bộ các bài dự thi event dịch thuật hè 2013 của Sonako Wiki. Chi tiết về cuộc thi mời xem tại topic chính trong forum ở đây :3

All items (31)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.