Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

 Sau khi đã thực hiện xong việc dịch thuật một tập truyện, nhóm dịch nên làm thêm một trang có tên "Toàn bộ" hoặc "Bản hoàn chỉnh" có chứa toàn bộ nội dung của tập đó để tiện cho độc giả trong việc đọc mà không cần phải tốn công bấm sang trang mới quá nhiều.

 Lưu ý là không cần phải copy text từ toàn bộ các chương lẻ sang trang này; tham khảo trang full text của các Project khác: bấm vào edit rồi chuyển sang Source mode, copy lại và sửa tên mỗi trang nhỏ cho đúng với Project của mình. Như vậy thì việc lập trang full text sẽ đơn giản hơn rất nhiều, và các thay đổi được thực hiện ở mỗi trang nhỏ cũng sẽ được cập nhật ngay lập tức trên trang full text.

All items (563)

Advertisement