FANDOM


Nơi tập hợp các bộ đã được dịch hoàn chỉnh ra tiếng Việt (tức là bộ LN gốc cũng đã kết thúc, chứ không tính trường hợp PJ tiếng Việt đuổi kịp tiến độ của bản gốc tiếng Nhật). Thích hợp cho những bạn không muốn "đang vui thì đứt dây đàn", nhưng lưu ý là đa phần đều là các bộ one-shot (1 vol) thôi nhé.

All items (31)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.