Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Tập hợp các trang có thể có nội dung nhạy cảm. Khi được gắn Category: Mature content thì sẽ có 1 thông báo hiện ra để cảnh báo người đọc như hình dưới để tránh việc vô tình người đọc bấm vào link trang và đọc phải những nội dung họ không muốn.

Lưu ý: Tạm thời thông báo này chỉ hoạt động được trên giao diện máy tính. Do đó nên tốt nhất các bạn nên có 1 lời cảnh báo trước cho những chương nào có nội dung nhạy cảm

Mature Sonako.png

All items (54)

Advertisement