Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
 

Light novel được viết bởi các tác giả không chuyên, hoặc là không được xuất bản. Chủ yếu là thoả sở thích văn chương của các tác giả.

Original còn có nghĩa là các tác phẩm nguyên gốc chứ không vay mượn nhân vật hay cốt truyện từ những tác phẩm khác.

Xem thêm các quy định mới với Original Light Novel cùng việc mở lại tab OLN trên trang chủ. Xem tại đây

Danh sách các Project Original Light Novel hiện có[]

All items (25)

Advertisement