Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Supernatural: Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc (siêu nhiên) và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

All items (104)

8
Advertisement