Sonako Light Novel

Sửa đổi

The Demon King's Daughter: Chương 26

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 24: Dòng 24:
 
「Bình tĩnh, Iris-chan. Cô ấy không bị thương và cũng không có dấu hiệu phép thuật trên người cô ấy. Cô ấy có lẽ sẽ ổn thôi」
 
「Bình tĩnh, Iris-chan. Cô ấy không bị thương và cũng không có dấu hiệu phép thuật trên người cô ấy. Cô ấy có lẽ sẽ ổn thôi」
   
「Có lẽ!? Sheryl, Shery... chị ấy còn chưa tỉnh lại nữa. Này, Eclipse. Em đã làm gì với Sheryl vậy!? 」
+
「Có lẽ!? Sheryl, Shery... chị ấy còn chưa tỉnh lại nữa. Này, Eclipse . Em đã làm gì với Sheryl vậy!? 」
   
   
  Đang tải biên tập