Sonako Light Novel

Sửa đổi

The Demon King's Daughter: Chương 27

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 99: Dòng 99:
   
   
「Eclipse. Hôm nay tất nhiên em sẽ ở lại nhà thờ nhỉ? 」
+
「Eclipse. Hôm nay tất nhiên em sẽở lại nhà thờ nhỉ? 」
   
 
「Un...Iris-oneechan, chị còn socola hông? 」
 
「Un...Iris-oneechan, chị còn socola hông? 」
  Đang tải biên tập