Sonako Light Novel

Sửa đổi

The World God Only Knows

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 16: Dòng 16:
   
 
==''The World God Only Knows'' series==
 
==''The World God Only Knows'' series==
===Volume 1 - 神と悪魔と天使/ Thần Quỷ và Thiên sứ ===
+
===Volume 1 - 神と悪魔と天使/God and Demon and Angel ===
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Minh họa|Minh họa]]
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Mở đầu|Mở đầu: Thần Quỷ]]
+
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Mở đầu|Mở đầu: God and the Demon]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Chương 1|Chương 1: The Descent of an Angel]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Chương 1|Chương 1: The Descent of an Angel]]
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Chương 2|Chương 2: Hai Mặt Của Đồng Xu]]
+
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Chương 2|Chương 2: The Front and Back Sides of the Coin]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Chương 3|Chương 3: Double Bind]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Chương 3|Chương 3: Double Bind]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Chương 4|Chương 4: Minus World]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Chương 4|Chương 4: Minus World]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Phần kết|Phần kết: Non-Essential Things]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Phần kết|Phần kết: Non-Essential Things]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Heroines Memo|Heroines Memo]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Heroines Memo|Heroines Memo]]
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Lời bạt|Lời bạt]]
+
*[[The World God Only Knows:Volume 1 Lời bạt|Authors' Notes]]
   
===Volume 2 - 祈りと呪いとキセキ/Cầu nguyện Lời nguyền và Phép màu ===
+
===Volume 2 - 祈りと呪いとキセキ/Prayer, Curse and Miracle ===
 
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Mở đầu|Mở đầu: GAME START]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Mở đầu|Mở đầu: GAME START]]
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Chương 1|Chương 1: Trò Chơi Bị Nguyền]]
+
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Chương 1|Chương 1: The Accursed Game]]
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Chương 2|Chương 2: Ngày Nghỉ Của Haqua]]
+
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Chương 2|Chương 2: Haqua's Rest Day]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Chương 3|Chương 3: Rainy Blue Story]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Chương 3|Chương 3: Rainy Blue Story]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Heroines Memo|Heroines Memo]]
 
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Heroines Memo|Heroines Memo]]
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Lời bạt|Lời bạt]]
+
*[[The World God Only Knows:Volume 2 Lời bạt|Authors' Notes]]
 
=='''Nhân sự'''==
 
=='''Nhân sự'''==
   
  Đang tải biên tập