Sonako Light Novel

Sửa đổi

The World God Only Knows

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 11: Dòng 11:
   
 
=='''Lịch sử'''==
 
=='''Lịch sử'''==
*[Ngày 21 tháng 3 năm 2017: tập 1 - chương mở đầu, lời bạt
 
 
Status: Drop vào ngày 21 tháng 3 năm 2017
 
   
 
==''The World God Only Knows'' series==
 
==''The World God Only Knows'' series==
  Đang tải biên tập