Sonako Light Novel

Sửa đổi

The World God Only Knows

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 42: Dòng 42:
 
* Volume 1 - 神と悪魔と天使 (May 2009) <nowiki>ISBN 978-4-09-451137-6</nowiki>
 
* Volume 1 - 神と悪魔と天使 (May 2009) <nowiki>ISBN 978-4-09-451137-6</nowiki>
 
* Volume 2 - 祈りと呪いとキセキ (May 2010) <nowiki>ISBN 978-4-09-451203-8</nowiki>
 
* Volume 2 - 祈りと呪いとキセキ (May 2010) <nowiki>ISBN 978-4-09-451203-8</nowiki>
  +
[[Category:Romance]]
 
[[Category:Comedy]]
 
[[Category:Comedy]]
 
[[Category:Harem]]
 
[[Category:Harem]]
[[Category:Romance]]
 
[[Category:School Life]]
 
[[Category:Shounen]]
 
 
[[Category:Supernatural]]
 
[[Category:Supernatural]]
 
[[Category:Teaser]]
 
[[Category:Teaser]]
  Đang tải biên tập