FANDOM


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki


The World God Only Knows v01 cover

Giới thiệu

The World God Only Knows (神のみぞ知るセカイ) là series light novel được viết bởi Mamizu Arisawa với sự minh họa của Tamiki Wakaki. Series hiện có 2 volume. Dịch theo bản dịch tiếng anh của Baka-tsuki.

Nội dung

Lịch sử

  • [Ngày 21 tháng 3 năm 2017: tập 1 - chương mở đầu, lời bạt

Status: Drop vào ngày 21 tháng 3 năm 2017

The World God Only Knows series

Volume 1 - 神と悪魔と天使/ Thần và Quỷ và Thiên sứ

Volume 2 - 祈りと呪いとキセキ/Cầu nguyện và Lời nguyền và Phép màu

Nhân sự

Tổng quan series

  • Volume 1 - 神と悪魔と天使 (May 2009) ISBN 978-4-09-451137-6
  • Volume 2 - 祈りと呪いとキセキ (May 2010) ISBN 978-4-09-451203-8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.