FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Dai ca superman Dai ca superman đã tạo ra luồng này 15:55, ngày 3 tháng 5 năm 2016
# 2 Nhocnobingox Nhocnobingox đã để lại hồi âm 04:29, ngày 4 tháng 5 năm 2016
# 3 Nhocnobingox Nhocnobingox đã để lại hồi âm 04:44, ngày 4 tháng 5 năm 2016
Nhocnobingox Nhocnobingox đã sửa đổi #3 tin nhắn của Nhocnobingox (khác) 04:44, ngày 4 tháng 5 năm 2016
# 4 Sweec1890 Sweec1890 đã để lại hồi âm 15:30, ngày 4 tháng 5 năm 2016
Sweec1890 Sweec1890 đã sửa đổi #4 tin nhắn của Sweec1890 (khác) 15:30, ngày 4 tháng 5 năm 2016
Sweec1890 Sweec1890 đã sửa đổi #4 tin nhắn của Sweec1890 (khác) 15:33, ngày 4 tháng 5 năm 2016
# 5 HiKiTaNi HiKiTaNi đã để lại hồi âm 17:31, ngày 4 tháng 5 năm 2016
# 6 Tnguyen2511 Tnguyen2511 đã để lại hồi âm 01:13, ngày 5 tháng 5 năm 2016
# 7 Tomota Tomota đã để lại hồi âm 05:40, ngày 5 tháng 5 năm 2016
# 8 GVN.Chaos GVN.Chaos đã để lại hồi âm 08:31, ngày 5 tháng 5 năm 2016
# 9 Kurosame Yato Kurosame Yato đã để lại hồi âm 09:51, ngày 5 tháng 5 năm 2016
# 10 Perfectstrong Perfectstrong đã để lại hồi âm 10:17, ngày 5 tháng 5 năm 2016
Perfectstrong Perfectstrong đã sửa đổi #10 tin nhắn của Perfectstrong (khác) 10:18, ngày 5 tháng 5 năm 2016
# 11 Tnguyen2511 Tnguyen2511 đã để lại hồi âm 15:07, ngày 5 tháng 5 năm 2016
# 12 Zecro Zecro đã để lại hồi âm 16:00, ngày 6 tháng 5 năm 2016
Zecro Zecro đã sửa đổi #12 tin nhắn của Zecro (khác) 16:00, ngày 6 tháng 5 năm 2016
# 13 Conmeobeo1996 Conmeobeo1996 đã để lại hồi âm 21:25, ngày 6 tháng 5 năm 2016
Zecro Zecro đã sửa đổi #12 tin nhắn của Zecro (khác) 03:20, ngày 7 tháng 5 năm 2016
# 14 Tomota Tomota đã để lại hồi âm 04:09, ngày 7 tháng 5 năm 2016
Tomota Tomota đã sửa đổi #14 tin nhắn của Tomota (khác) 04:10, ngày 7 tháng 5 năm 2016
Conmeobeo1996 Conmeobeo1996 đã sửa đổi #13 tin nhắn của Conmeobeo1996 (khác) 05:59, ngày 7 tháng 5 năm 2016
# 15 Vnsnas Vnsnas đã để lại hồi âm 07:34, ngày 7 tháng 5 năm 2016
# 16 Tomota Tomota đã để lại hồi âm 08:29, ngày 7 tháng 5 năm 2016
# 17 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 13:18, ngày 7 tháng 5 năm 2016
# 18 Tnguyen2511 Tnguyen2511 đã để lại hồi âm 13:36, ngày 7 tháng 5 năm 2016
# 19 Sweec1890 Sweec1890 đã để lại hồi âm 05:23, ngày 8 tháng 5 năm 2016
Sweec1890 Sweec1890 đã sửa đổi #19 tin nhắn của Sweec1890 (khác) 05:24, ngày 8 tháng 5 năm 2016
Zecro Zecro đã sửa đổi #12 tin nhắn của Zecro (khác) 08:31, ngày 8 tháng 5 năm 2016
# 20 Hyddty Hyddty đã để lại hồi âm 12:39, ngày 8 tháng 5 năm 2016
# 21 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 04:49, ngày 10 tháng 5 năm 2016
# 22 Himemaouyuki Himemaouyuki đã để lại hồi âm 11:22, ngày 10 tháng 5 năm 2016
# 23 Silver Eyes Silver Eyes đã để lại hồi âm 10:35, ngày 11 tháng 5 năm 2016
Silver Eyes Silver Eyes đã sửa đổi #23 tin nhắn của Silver Eyes (khác) 10:40, ngày 11 tháng 5 năm 2016
Silver Eyes Silver Eyes đã sửa đổi #23 tin nhắn của Silver Eyes (khác) 10:42, ngày 11 tháng 5 năm 2016
# 24 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 01:44, ngày 12 tháng 5 năm 2016
Ngubathong Ngubathong đã sửa đổi #24 tin nhắn của Ngubathong (khác) 01:44, ngày 12 tháng 5 năm 2016
# 25 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 02:37, ngày 12 tháng 5 năm 2016
# 26 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 02:47, ngày 12 tháng 5 năm 2016
# 27 Kurosame Yato Kurosame Yato đã để lại hồi âm 10:18, ngày 12 tháng 5 năm 2016
# 28 SK.TDT9x SK.TDT9x đã để lại hồi âm 05:25, ngày 13 tháng 5 năm 2016
Dai ca superman Dai ca superman đã sửa đổi #2 tin nhắn của Nhocnobingox (khác) 06:19, ngày 13 tháng 5 năm 2016
# 29 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 07:28, ngày 13 tháng 5 năm 2016
# 30 Tnguyen2511 Tnguyen2511 đã để lại hồi âm 16:22, ngày 13 tháng 5 năm 2016
# 31 XDarKraDx XDarKraDx đã để lại hồi âm 19:37, ngày 14 tháng 5 năm 2016
# 32 Thanhbach111 Thanhbach111 đã để lại hồi âm 03:23, ngày 15 tháng 5 năm 2016
Thanhbach111 Thanhbach111 đã sửa đổi #32 tin nhắn của Thanhbach111 (khác) 03:24, ngày 15 tháng 5 năm 2016
# 33 Sweec1890 Sweec1890 đã để lại hồi âm 05:22, ngày 15 tháng 5 năm 2016
Sweec1890 Sweec1890 đã sửa đổi #33 tin nhắn của Sweec1890 (khác) 06:47, ngày 15 tháng 5 năm 2016
# 34 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 10:12, ngày 15 tháng 5 năm 2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.