FANDOM


Lịch sử luồng
# 70 Chio Miyamo Chio Miyamo đã để lại hồi âm 14:17, ngày 4 tháng 3 năm 2020
# 69 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 02:01, ngày 18 tháng 11 năm 2019
# 68 坂井清河 坂井清河 đã để lại hồi âm 00:45, ngày 17 tháng 11 năm 2019
# 67 GVN.Chaos GVN.Chaos đã để lại hồi âm 02:19, ngày 16 tháng 11 năm 2019
# 66 Kurosame Yato Kurosame Yato đã để lại hồi âm 16:12, ngày 9 tháng 2 năm 2019
# 65 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 16:10, ngày 9 tháng 2 năm 2019
Kurosame Yato Kurosame Yato đã sửa đổi #64 tin nhắn của Kurosame Yato (khác) 16:08, ngày 9 tháng 2 năm 2019
Kurosame Yato Kurosame Yato đã sửa đổi #64 tin nhắn của Kurosame Yato (khác) 16:08, ngày 9 tháng 2 năm 2019
# 64 Kurosame Yato Kurosame Yato đã để lại hồi âm 16:07, ngày 9 tháng 2 năm 2019
# 63 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 16:07, ngày 9 tháng 2 năm 2019
# 62 Kurosame Yato Kurosame Yato đã để lại hồi âm 16:04, ngày 9 tháng 2 năm 2019
# 61 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 15:31, ngày 9 tháng 2 năm 2019
# 60 Kurosame Yato Kurosame Yato đã để lại hồi âm 01:10, ngày 9 tháng 2 năm 2019
You got Fio You got Fio đã sửa đổi #59 tin nhắn của You got Fio (khác) 23:29, ngày 8 tháng 2 năm 2019
# 59 You got Fio You got Fio đã để lại hồi âm 23:29, ngày 8 tháng 2 năm 2019
# 58 Kurosame Yato Kurosame Yato đã để lại hồi âm 13:24, ngày 8 tháng 2 năm 2019
# 57 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 10:51, ngày 8 tháng 2 năm 2019
Kurosame Yato Kurosame Yato đã sửa đổi #56 tin nhắn của Kurosame Yato (khác) 10:39, ngày 8 tháng 2 năm 2019
# 56 Kurosame Yato Kurosame Yato đã để lại hồi âm 10:36, ngày 8 tháng 2 năm 2019
You got Fio You got Fio đã sửa đổi #55 tin nhắn của You got Fio (khác) 12:47, ngày 3 tháng 2 năm 2019
# 55 You got Fio You got Fio đã để lại hồi âm 15:06, ngày 2 tháng 2 năm 2019
# 54 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 04:07, ngày 24 tháng 1 năm 2019
# 53 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 00:39, ngày 5 tháng 1 năm 2019
QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã sửa đổi #52 tin nhắn của QDuyPFIEV (khác) 09:43, ngày 16 tháng 12 năm 2018
# 52 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 09:42, ngày 16 tháng 12 năm 2018
# 51 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 07:51, ngày 16 tháng 12 năm 2018
QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã sửa đổi #50 tin nhắn của QDuyPFIEV (khác) 14:00, ngày 2 tháng 12 năm 2018
# 50 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 13:45, ngày 2 tháng 12 năm 2018
# 49 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 10:54, ngày 2 tháng 12 năm 2018
# 48 You got Fio You got Fio đã để lại hồi âm 06:43, ngày 2 tháng 12 năm 2018
# 47 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 02:58, ngày 2 tháng 12 năm 2018
# 46 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 04:53, ngày 10 tháng 11 năm 2018
# 45 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 03:01, ngày 9 tháng 11 năm 2018
# 44 MurakamiAvianHope MurakamiAvianHope đã để lại hồi âm 02:24, ngày 9 tháng 11 năm 2018
# 43 DeHooker DeHooker đã để lại hồi âm 01:26, ngày 9 tháng 11 năm 2018
# 42 DeHooker DeHooker đã để lại hồi âm 01:24, ngày 9 tháng 11 năm 2018
MurakamiAvianHope MurakamiAvianHope đã sửa đổi #41 tin nhắn của MurakamiAvianHope (khác) 01:22, ngày 9 tháng 11 năm 2018
# 41 MurakamiAvianHope MurakamiAvianHope đã để lại hồi âm 01:19, ngày 9 tháng 11 năm 2018
# 40 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 00:46, ngày 9 tháng 11 năm 2018
# 39 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 06:53, ngày 21 tháng 10 năm 2018
# 38 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 03:22, ngày 20 tháng 10 năm 2018
# 37 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 03:48, ngày 23 tháng 9 năm 2018
# 36 SivHD ft MaRin SivHD ft MaRin đã để lại hồi âm 08:47, ngày 21 tháng 9 năm 2018
# 35 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 03:02, ngày 12 tháng 9 năm 2018
# 34 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 10:55, ngày 11 tháng 9 năm 2018
# 33 DeHooker DeHooker đã để lại hồi âm 13:19, ngày 6 tháng 9 năm 2018
# 32 SivHD ft MaRin SivHD ft MaRin đã để lại hồi âm 10:12, ngày 6 tháng 9 năm 2018
# 31 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 05:51, ngày 5 tháng 9 năm 2018
# 30 SivHD ft MaRin SivHD ft MaRin đã để lại hồi âm 04:51, ngày 5 tháng 9 năm 2018
# 29 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 06:14, ngày 4 tháng 9 năm 2018
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.