FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Nguyễn Trần Hữu Hiệp Nguyễn Trần Hữu Hiệp đã tạo ra luồng này 16:18, ngày 11 tháng 11 năm 2018
# 2 Phạm Thanh Hà Phạm Thanh Hà đã để lại hồi âm 03:35, ngày 12 tháng 11 năm 2018
# 3 Nguyễn Trần Hữu Hiệp Nguyễn Trần Hữu Hiệp đã để lại hồi âm 04:54, ngày 12 tháng 11 năm 2018
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.