FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 D'jearnearc D'jearnearc đã tạo ra luồng này 08:45, ngày 30 tháng 5 năm 2019
# 2 坂井清河 坂井清河 đã để lại hồi âm 11:38, ngày 30 tháng 5 năm 2019
# 3 D'jearnearc D'jearnearc đã để lại hồi âm 12:58, ngày 30 tháng 5 năm 2019
# 4 坂井清河 坂井清河 đã để lại hồi âm 13:27, ngày 30 tháng 5 năm 2019
# 5 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 15:37, ngày 30 tháng 5 năm 2019
# 6 D'jearnearc D'jearnearc đã để lại hồi âm 17:38, ngày 30 tháng 5 năm 2019
# 7 D'jearnearc D'jearnearc đã để lại hồi âm 17:39, ngày 30 tháng 5 năm 2019
D'jearnearc D'jearnearc đã sửa đổi #7 tin nhắn của D'jearnearc (khác) 17:52, ngày 30 tháng 5 năm 2019
D'jearnearc D'jearnearc đã sửa đổi #7 tin nhắn của D'jearnearc (khác) 17:53, ngày 30 tháng 5 năm 2019
# 8 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 02:11, ngày 31 tháng 5 năm 2019
Dai ca superman Dai ca superman đã sửa đổi #8 tin nhắn của Dai ca superman (khác) 02:12, ngày 31 tháng 5 năm 2019
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.