FANDOM


(Created page with "À mấy cái tính năng đó mình chủ yếu dùng cho các bạn hay xài lap/ơc để đọc thôi :) Nó nằm ngay dưới mấy cái nút Sửa đổi và tên trang...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
À mấy cái tính năng đó mình chủ yếu dùng cho các bạn hay xài lap/ơc để đọc thôi :) Nó nằm ngay dưới mấy cái nút Sửa đổi và tên trang thôi :v
+
À mấy cái tính năng đó mình chủ yếu dùng cho các bạn hay xài lap/pc để đọc thôi :) Nó nằm ngay dưới mấy cái nút Sửa đổi và tên trang thôi :v
   
Chứ trên mobile thì nếu xài android thì khá tiện, cái app EveryWIki khá nhẹ, load mình thấy là nhanh (jkhoong biết cậu thì sao :v ) cũng có thể đổi màu nền được :)
+
Chứ trên mobile thì nếu xài android thì khá tiện, cái app EveryWIki khá nhẹ, load mình thấy là nhanh (ko biết cậu thì sao :v ) cũng có thể đổi màu nền được :)

Bản hiện tại lúc 02:08, ngày 2 tháng 8 năm 2018

À mấy cái tính năng đó mình chủ yếu dùng cho các bạn hay xài lap/pc để đọc thôi :) Nó nằm ngay dưới mấy cái nút Sửa đổi và tên trang thôi :v

Chứ trên mobile thì nếu xài android thì khá tiện, cái app EveryWIki khá nhẹ, load mình thấy là nhanh (ko biết cậu thì sao :v ) cũng có thể đổi màu nền được :)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.