FANDOM


(Created page with "Link project: https://sonako.fandom.com/wiki/The_Place_You/I_Called_From Link hình nhóe: https://i.imgur.com/La13YGX.jpg Tỉ lệ hình hơi vuông nên huynh đài cặt ...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Link project: https://sonako.fandom.com/wiki/The_Place_You/I_Called_From
+
Link project: [//sonako.fandom.com/wiki/The_Place_You/I_Called_From https://sonako.fandom.com/wiki/The_Place_You/I_Called_From]
   
Link hình nhóe: https://i.imgur.com/La13YGX.jpg Tỉ lệ hình hơi vuông nên huynh đài cặt gọt hộ với :3 Chủ yếu lấy viền hai bên nên chữ ở giữa bị gọt cũng không hề gì :3<ac_metadata title="Huynh đài đổi hộ mình cái hình nền với"> </ac_metadata>
+
Link hình nhóe: https://imgur.com/La13YGX
  +
  +
Tỉ lệ hình hơi vuông nên huynh đài cặt gọt hộ với :3 Chủ yếu lấy viền hai bên nên chữ ở giữa bị gọt cũng không hề gì :3<ac_metadata title="Huynh đài đổi hộ mình cái hình nền với"> </ac_metadata>

Bản hiện tại lúc 05:48, ngày 4 tháng 2 năm 2019

Link project: https://sonako.fandom.com/wiki/The_Place_You/I_Called_From

Link hình nhóe: https://imgur.com/La13YGX

Tỉ lệ hình hơi vuông nên huynh đài cặt gọt hộ với :3 Chủ yếu lấy viền hai bên nên chữ ở giữa bị gọt cũng không hề gì :3

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.