FANDOM


thì pj chính của F/A nằm bên Valvrare team mà. Còn về phần góp vào thuật ngữ thì mình xin sửa trực tiếp luôn nhé, vì thấy bạn tham khảo từ type-moon wikia. Mình làm ở wikia đó nên các anh em cũng thống nhất thuật ngữ từ lâu rồi :D

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.