FANDOM


Cho mình hỏi chút, bạn đã qua test Sonako chưa mà đăng truyện lên vậy ạ? Nếu rồi thì mong bạn thông báo về bản thân cho sếp Dai ca superman một tiếng rồi hẵng đăng để sếp ấy biết, còn nếu chưa thì phiền bạn làm test để kiểm tra năng lực, vượt qua được bài test thì bạn mới được phép đăng truyện lên Sonako nhé.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.