FANDOM


(Created page with "Bác bik cách nào chèm thêm code thu nhỏ Nav của GunOta không :| http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Gunota_Nav  Với lại cho mình hỏi cách Nav cho bộ p...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Bác bik cách nào chèm thêm code thu nhỏ Nav của GunOta không :| http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Gunota_Nav 
+
Bác Math có bik cách nào chèm thêm code thu nhỏ Nav của GunOta không :| http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Gunota_Nav
   
 
Với lại cho mình hỏi cách Nav cho bộ pj Holy Maiden của mình :| . Có thể sao chép Nav của pj khác được không =.= . <ac_metadata title="Vấn đề Nav pj GunOta và Holy Maiden"> </ac_metadata>
 
Với lại cho mình hỏi cách Nav cho bộ pj Holy Maiden của mình :| . Có thể sao chép Nav của pj khác được không =.= . <ac_metadata title="Vấn đề Nav pj GunOta và Holy Maiden"> </ac_metadata>

Bản hiện tại lúc 05:12, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Bác Math có bik cách nào chèm thêm code thu nhỏ Nav của GunOta không :| http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Gunota_Nav

Với lại cho mình hỏi cách Nav cho bộ pj Holy Maiden của mình :| . Có thể sao chép Nav của pj khác được không =.= . 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.