FANDOM


 
Dòng 1: Dòng 1:
Mình thấy lần cuối cập nhật là cách đây tận 2 năm với cả trên Hako cũng hầu như không còn ai để ý tới bộ này hay update ở bển. Mình cũng nghe nói là translator của bộ này hiện đang bận gì đó không thể dịch được nên mình muốn thay chủ trans dịch hết những vol còn lại, nếu được bạn ấy cho phép.
+
Mình thấy lần cuối cập nhật là cách đây tận 2 năm với cả trên Hako cũng hầu như không còn ai để ý tới bộ này do không có người update ở bển. Mình cũng nghe nói là translator của bộ này hiện đang bận gì đó không thể dịch được nên mình muốn thay chủ trans dịch hết những vol còn lại, nếu được bạn ấy cho phép.

Bản hiện tại lúc 08:15, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Mình thấy lần cuối cập nhật là cách đây tận 2 năm với cả trên Hako cũng hầu như không còn ai để ý tới bộ này do không có người update ở bển. Mình cũng nghe nói là translator của bộ này hiện đang bận gì đó không thể dịch được nên mình muốn thay chủ trans dịch hết những vol còn lại, nếu được bạn ấy cho phép.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.