FANDOM


(Created page with "Hiện tại thì mình vẫn đang đọc bộ này để nắm tình tiết, với cả mình dịch là sẽ chủ yếu dựa vào cả bản Trung lẫn Eng nên sẽ có...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Hiện tại thì mình vẫn đang đọc bộ này để nắm tình tiết, với cả mình dịch là sẽ chủ yếu dựa vào cả bản Trung lẫn Eng nên sẽ có thay đổi đôi chút, nếu được thì bạn cũng thể tham ga
+
Hiện tại thì mình vẫn đang đọc bộ này để nắm tình tiết, với cả mình dịch là sẽ chủ yếu dựa vào cả bản Trung lẫn Eng nên sẽ có thay đổi đôi chút, nếu được thì bạn cứ tham gia nhé
  +
  +
  +
  +
 

Bản hiện tại lúc 18:07, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Hiện tại thì mình vẫn đang đọc bộ này để nắm tình tiết, với cả mình dịch là sẽ chủ yếu dựa vào cả bản Trung lẫn Eng nên sẽ có thay đổi đôi chút, nếu được thì bạn cứ tham gia nhé


 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.