Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki
Stalled.gifCOMPLETED Project này đã HOÀN THÀNH
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB.png Sonako Light Novel Wiki
Bạn đánh giá bộ truyện này thế nào.Cover.jpeg


Three days of happiness còn được biết với tên Mikkakan no Koufuku là Light Novel được viết bởi tác giả Sugaru Miaki gồm 1 tập. Bộ truyện được dịch từ bản tiếng Anh của vgperson.

~~Phiên bản manga~~

Nội dung[]

Quá khứ có thể là động lực nhưng cũng có thể là thứ kìm chân chúng ta bước tiếp. Nhân vật chính - Kusunoki, hiện tại ở tuổi 20, là một con người mà chính bản thân cậu khi còn học tiểu học sẽ không thể nào tưởng tượng được mình sẽ thành ra như vậy. Sau khi tình cờ đối mặt với một việc tưởng chừng là điền rồ, Kusunoki quyết định bán đi gần như toàn bộ thời gian của cuộc đời đề rồi, cùng với người giám sát - Miyagi, trải qua những tháng ngày cuối cùng với số tiền thu được. (Chém bởi Sweec1890)

Lịch sử[]

 • Ngày 18/02/2017: Lập teaser
 • Ngày 26/02/2017: Hoàn thành mở đầu và chương 1
 • Ngày 06/04/2017: Hoàn thành chương 2
 • Ngày 09/04/2017: Hoàn thành chương 3
 • Ngày 10/04/2017: Hoàn thành chương 4
 • Ngày 19/04/2017: Hoàn thành chương 5
 • Ngày 28/04/2017: Hoàn thành chương 6
 • Ngày 30/04/2017: Hoàn thành chương 7
 • Ngày 05/05/2017: Hoàn thành chương 8
 • Ngày 10/05/2017: Hoàn thành chương 9
 • Ngày 20/05/2017: Hoàn thành chương 10
 • Ngày 12/06/2017: Hoàn thành chương 11
 • Ngày 29/06/2017: Hoàn thành chương 12 và chương 13
 • Ngày 01/07/2017: Hoàn thành chương 14, chương 15 và lời bạt, cập nhật toàn văn
 • Ngày 14/07/2017: Hoàn thành ngoại truyện, kết thúc project.

Three days of happiness (Toàn Văn) (PDF | EPUB)[]

Ngoại truyện[]

Manga[]

Nhân sự[]

Tổng quan series[]

Advertisement