FANDOM


Mở đầuSửa đổi

And, in the end,
the love you take is equal to the love you make.

「 Và cuối cùng,
bao nhiêu yêu thương trao đi cũng chính bằng bấy nhiêu yêu thương nhận lại. 」
The End
The Beatles


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
 ♬   Three days of happiness   ♬► Xem tiếp Chương 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.