FANDOM


Giải thưởngSửa đổi

Kono Light Novel ga Sugoi! (このライトノベルがすごい!) 2007

 • Hạng 14 tiểu thuyết xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 9 nhân vật nam xuất sắc nhất, Kamijou Touma

Kono Light Novel ga Sugoi! (このライトノベルがすごい!) 2008

 • Hạng 15 tiểu thuyết xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 3 nhân vật nam xuất sắc nhất, Kamijou Touma

Kono Light Novel ga Sugoi! (このライトノベルがすごい!) 2009

 • Hạng 4 tiểu thuyết xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 2 nhân vật nam xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 5 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 3 nhân vật xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 9 nhân vật xuất sắc nhất, Misaka Mikoto

Kono Light Novel ga Sugoi! (このライトノベルがすごい!) 2010

 • Hạng 9 tiểu thuyết xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 1 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 3 nhân vật nam xuất sắc nhất, Kamijou Touma

Kono Light Novel ga Sugoi! (このライトノベルがすごい!) 2011

 • Hạng 1 tiểu thuyết xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 1 họa sĩ minh họa xuất sắc nhất, Kiyotaka Haimura
 • Hạng 1 nhân vật nam xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 2 nhân vật nam xuất sắc nhất, Accelerator
 • Hạng 1 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 3 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Index
 • Hạng 7 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Itsuwa
 • Hạng 1 nhân vật xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 2 nhân vật xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 3 nhân vật xuất sắc nhất, Accelerator

Kono Light Novel ga Sugoi! (このライトノベルがすごい!) 2012

 • Hạng 2 tiểu thuyết xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 2 họa sĩ minh họa xuất sắc nhất, Kiyotaka Haimura
 • Hạng 2 nhân vật nam xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 4 nhân vật nam xuất sắc nhất, Accelerator
 • Hạng 1 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 2 nhân vật xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 3 nhân vật xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 5 nhân vật xuất sắc nhất, Accelerator

Kono Light Novel ga Sugoi! (このライトノベルがすごい!) 2013

 • Hạng 2 tiểu thuyết xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 3 họa sĩ minh họa xuất sắc nhất, Kiyotaka Haimura
 • Hạng 1 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 2 nhân vật nam xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 3 nhân vật nam xuất sắc nhất, Accelerator
 • Hạng 2 nhân vật xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 4 nhân vật xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 5 nhân vật xuất sắc nhất, Accelerator

Kono Light Novel ga Sugoi! (このライトノベルがすごい!) 2014

 • Hạng 3 tiểu thuyết xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 1 tiểu thuyết 10 năm xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 1 họa sĩ minh họa xuất sắc nhất, Kiyotaka Haimura
 • Hạng 1 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 5 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Index
 • Hạng 13 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Shokuhou Misaki
 • Hạng 2 nhân vật nam xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 4 nhân vật nam xuất sắc nhất, Accelerator
 • Hạng 1 nhân vật xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 3 nhân vật xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 6 nhân vật xuất sắc nhất, Accelerator

Kono Light Novel ga Sugoi! (このライトノベルがすごい!) 2015

 • Hạng 4 tiểu thuyết xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 2 họa sĩ minh họa xuất sắc nhất, Kiyotaka Haimura
 • Hạng 2 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 5 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Othinus
 • Hạng 6 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Index
 • Hạng 9 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Shokuhou Misaki
 • Hạng 2 nhân vật nam xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 4 nhân vật nam xuất sắc nhất, Accelerator
 • Hạng 2 nhân vật xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 4 nhân vật xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 8 nhân vật xuất sắc nhất, Accelerator
 • Hạng 10 nhân vật xuất sắc nhất, Othinus
 • Hạng 13 nhân vật xuất sắc nhất, Index

Kono Light Novel ga Sugoi! (このライトノベルがすごい!) 2016

 • Hạng 7 tiểu thuyết xuất sắc nhất, Kazuma Kamachi
 • Hạng 2 họa sĩ minh họa xuất sắc nhất, Kiyotaka Haimura
 • Hạng 1 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 9 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Othinus
 • Hạng 10 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Index
 • Hạng 16 nhân vật nữ xuất sắc nhất, Shokuhou Misaki
 • Hạng 3 nhân vật nam xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 4 nhân vật nam xuất sắc nhất, Accelerator
 • Hạng 2 nhân vật xuất sắc nhất, Misaka Mikoto
 • Hạng 5 nhân vật xuất sắc nhất, Kamijou Touma
 • Hạng 6 nhân vật xuất sắc nhất, Accelerator
 • Hạng 16 nhân vật xuất sắc nhất, Othinus
 • Hạng 18 nhân vật xuất sắc nhất, Index


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Kazuma Crossover♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.