FANDOM


Đây chỉ là trang Phân công và tiến độ. Nếu muốn đăng kí dịch, xin vui lòng đăng kí ở đây

Toaru Majutsu no IndexSửa đổi

Tên tập Tình trạng Translator Editor
Volume 1  Hoàn thành YUGI-OH510
Hard BoileD (mở đầu)
Yumezaki Koharu (chương 2)
Volume 2 Hoàn thành Vnsharing135
Vnsharing135
Volume 3 Hoàn thành Vnsharing135 Vnsharing135
Volume 4 Ngưng Ngtrungkhanh (Mở đầu, Chương 1)
Volume 5 Hoàn thành YUGI-OH510 SparkleChip (Mở đầu + Chương 1)
Volume 6 Hoàn thành YUGI-OH510
Volume 7 Hoàn thành

YUGI-OH510

Volume 8 Hoàn thành YUGI-OH510
Volume 9 Hoàn thành Vnsharing135 Vnsharing135
Volume 10 Ngưng Awesomedetector (chương 5)
Volume 11 Hoàn thành Tran Duc Anh
Volume 12 Hoàn thành YUGI-OH510
Volume 13 Hoàn thành YUGI-OH510
SS Volume 1 Hoàn thành YUGI-OH510
Volume 14 Hoàn thành HamanoAkira HamanoAkira
Volume 15 Hoàn thành HamanoAkira HamanoAkira
Volume 16 Hoàn thành HamanoAkira HamanoAkira
SS Volume 2 Hoàn thành YUGI-OH510
Volume 17 Hoàn thành HamanoAkira HamanoAkira
Volume 18 Hoàn thành HamanoAkira HamanoAkira
Volume 19 Hoàn thành NoHag NoHag
Volume 20 Hoàn thành

NoHag

NoHag

Volume 21 Hoàn thành NoHag NoHag
Volume 22 Ngưng

NoHag

NoHag

Toaru Majutsu no Index: New TestamentSửa đổi

Tên tập Tình trạng Translator Editor
NT Volume 1 Hoàn thành HamanoAkira HamanoAkira
NT Volume 2 Hoàn thành YUGI-OH510
NT Volume 3 Hoàn thành

Depore alice (Mở đầu, Chương 1, 2, 3, 4, 5)

A certain normal person Kết, Lời bạt)

NT Volume 4 Hoàn thành YUGI-OH510
NT Volume 5 Hoàn thành Ngtrungkhanh Ngtrungkhanh
NT Volume 6 Hoàn thành Danielhopper1806
NT Volume 7 Đang tiến hành Danielhopper1806
NT Volume 8 Hoàn thành A certain normal person
NT Volume 9 Hoàn thành

DsCrystalEyes (Mở đầu, chương 5, chương 6a, Phần kết) => YUGI-O510 (dịch lại vì lí do chất lượng)

Tran Duc Anh (phần còn lại)

NT Volume 10 Hoàn thành

YUGI-OH510

NT Volume 11 Hoàn thành YUGI-OH510
NT Volume 12 Hoàn thành YUGI-OH510
NT Volume 13 Hoàn thành YUGI-OH510
NT Volume 14 Hoàn thành YUGI-OH510
NT Volume 15 Hoàn thành YUGI-OH510
NT Volume 16 Hoàn thành YUGI-OH510
NT Volume 17 Hoàn thành YUGI-OH510
NT Volume 18 Hoàn thành YUGI-OH510
NT Volume 19 Hoàn thành YUGI-OH510

Ngoại truyệnSửa đổi

Tên tập Tình trạng Translator Editor
Toaru Majutsu no Index SP
Toaru Kagaku no Railgun SS: Liberal Arts City Tạm ngưng Trà
Toaru Majutsu no Index SS: Norse Mythology
Toaru Kagaku no Railgun SS2: Shopping Mall Demonstration
Toaru Kagaku no Railgun PSP
Toaru Majutsu no Index: Road to Endymion
Toaru Majutsu no Index: Necessarius Special Entrance Exam
Toaru Majutsu no Index SS: A Certain Magical Virtual-On
Toaru Kagaku no Railgun: Cold Game
Toaru Jihanki no Fanfare
Toaru Majutsu no Index: Love Letter SS Hoàn thành YUGI-OH510
Toaru Kagaku no Railgun SS: A Superfluous Story, or A Certain Accident's End
Toaru Majutsu no Index: New Testament SS Hoàn thành YUGI-OH510
Toaru Majutsu no Index: Shokuhou Misaki Figurine SS Hoàn thành YUGI-OH510
Toaru Majutsu no Index: A Certain Midsummer Return to the Staring Point
Toaru Majutsu no Index: Using Final Bosses to Determine a Sociological Threat Hoàn thành YUGI-OH510
Toaru Majutsu no Index: New Testament 18 Bonus Short Story Hoàn thành YUGI-OH510
Toaru Majutsu no Index: Thus Spoke the Kumokawa Sisters
Toaru Majutsu no Virtual-On: Vooster’s Cup, The Day Before
Toaru Majutsu no Virtual-On: Misaka Mikoto’s Dangerous Tea Party
Toaru Majutsu no Index: Birthday Through the Glass

Parody StoriesSửa đổi

Tên tập Tình trạng Translator Editor
A Certain Prophecy Index Hoàn thành YUGI-OH510
A Certain Academy Index
A Certain March Gift Exchange
A Certain March 201st Volume Hoàn thành NoHag NoHag
I Don't Want This First Story of A Certain Magical Index!! or I Don't Want This Final Story
The Circumstances Leading to a Certain Magical Heavy Zashiki Warashi’s Simple Killer Princess's Marriage Tạm ngưng Sozuoka Sozuoka


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Kazuma Crossover♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.