Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 180: Dòng 180:
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
==='''Ghi chú'''===
+
=='''Đường dẫn'''==
  +
{| border=1 cellpadding="5" cellspacing="1" align=center ;"
<references />
 
  +
|-
{{Index Nav}}
 
  +
| Về [[Toaru_Majutsu_no_Index|Trang chủ]]
  +
| Xem [http://sonako.wikia.com/wiki/Toaru_Majutsu_no_Index:_Minh_h%E1%BB%8Da_SS_Volume_2 Tranh minh họa]
  +
| Quay về [http://sonako.wikia.com/wiki/Toaru_Majutsu_no_Index_-_SSVolume2_Ch%C6%B0%C6%A1ng_9:_Nh%E1%BB%AFng_m%E1%BB%91i_quan_h%E1%BB%87_trong_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%B1c_l%C3%A0_kh%C3%B4ng_c%E1%BA%A7n_thi%E1%BA%BFt_trong_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD._Ng%C3%A0y_Th%E1%BB%A9_S%C3%A1u_Th%E1%BB%A9_Hai_c%E1%BB%A7a_Th%C3%A1ng_S%C3%A1u. Chương 9]
  +
| Tiếp [http://sonako.wikia.com/wiki/Toaru_Majutsu_no_Index_-_SSVolume2_Ch%C6%B0%C6%A1ng_11:_M%E1%BB%8Di_l%C4%A9nh_v%E1%BB%B1c_%C4%91%E1%BB%81u_c%C3%B3_ngo%E1%BA%A1i_l%E1%BB%87._Ng%C3%A0y_Th%E1%BB%A9_S%C3%A1u_Th%E1%BB%A9_Hai_c%E1%BB%A7a_Th%C3%A1ng_B%E1%BA%A3y. Chương 11]
  +
|}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
[[Category:Toaru Majutsu no Index]]
 
[[Category:Toaru Majutsu no Index]]

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)