FANDOM


(Created page with "==Tập 12 - '''Junction of STARs'''== <center>300px *Minh họa *Chương 1 *Chương 2 *Chương 3 *Chương 4 *Chương 5 </center> [[Category:T...")
 
Dòng 2: Dòng 2:
 
<center>[[File:Tr12-cover-cut.jpg|300px]]
 
<center>[[File:Tr12-cover-cut.jpg|300px]]
 
*Minh họa
 
*Minh họa
*Chương 1
+
*[https://app.box.com/s/pnobb2shk5v04yuvk48ctqfla2j4k102 Chương 1]
 
*Chương 2
 
*Chương 2
 
*Chương 3
 
*Chương 3

Phiên bản lúc 13:58, ngày 28 tháng 1 năm 2018

Tập 12 - Junction of STARs

Tr12-cover-cut
  • Minh họa
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.