Dòng 3: Dòng 3:
 
*[https://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Tokyo_Ravens:Volume12_Illustrations Minh họa]
 
*[https://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Tokyo_Ravens:Volume12_Illustrations Minh họa]
 
*[https://app.box.com/s/pnobb2shk5v04yuvk48ctqfla2j4k102 Chương 1]
 
*[https://app.box.com/s/pnobb2shk5v04yuvk48ctqfla2j4k102 Chương 1]
  +
*[https://app.box.com/s/e186mctbyyrs2sdcpsr84ce34md5ewgi Chương 2]
*Chương 2
 
 
*Chương 3
 
*Chương 3
 
*Chương 4
 
*Chương 4

Phiên bản lúc 15:05, ngày 29 tháng 1 năm 2018

Tập 12 - Junction of STARs

Tr12-cover-cut.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.