Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
==<center>'''''NGÀY TRỰC THƯ VIỆN'''''</center>==
+
<center>'''''NGÀY TRỰC THƯ VIỆN'''''</center>
   
 
[[File:Tonarikimi1c1.jpg|center|400px|Chương 1: Cậu thích những thứ như này sao?]]
 
[[File:Tonarikimi1c1.jpg|center|400px|Chương 1: Cậu thích những thứ như này sao?]]
Dòng 176: Dòng 176:
   
 
Giọng nói hớn hở đó vang vọng lại đây đó dọc hành lang.
 
Giọng nói hớn hở đó vang vọng lại đây đó dọc hành lang.
 
<noinclude>
 
{{Auto Nav}}
 
</noinclude>
 
 
[[Category:Tonari no Kimi de Atama ga Ippai]]
 
[[Category:Tonari no Kimi de Atama ga Ippai]]

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)