FANDOM


(Created page with "https://sonako.fandom.com/wiki/Thread:200792 Mỗi khi cậu dịch chương nào thì có gì cậu vô đây báo chương nhé{{=|cuoito}} với cả nếu cậu dùng dis...")
 

Bản hiện tại lúc 12:48, ngày 11 tháng 5 năm 2020

https://sonako.fandom.com/wiki/Thread:200792

Mỗi khi cậu dịch chương nào thì có gì cậu vô đây báo chương nhéBig_smile.png

với cả nếu cậu dùng discord thì vô chém gió cùng bọn mình. Các anh em ở trên đó đông lắm Dau_an2.png

https://discord.com/invite/qhPvuDf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.