FANDOM


Nếu bạn đang tìm kiếm trợ giúp thay đổi biểu trưng của cộng đồng, xem Trợ giúp:Biểu trưng
Day la favicon

Favicon (viết tắt của từ 'favorite icon' - biểu tượng ưa thích) là một hình ảnh nhỏ hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Nó được đặt cạnh tên trang web và xuất hiện trên thẻ của trình duyệt hoặc khi người dùng làm dấu trang. Tải lên một biểu tượng riêng biệt sẽ làm cho wiki bạn trở nên độc nhất.

Làm thế nào để thay thế favicon mặc định?

Thiet ke chu de - Bieu trung

Thay thế favicon từ Thiết kế chủ đề

100favicons

Một loạt các favicon từ nhân viên Fandom Sannse

Tạo một biểu tượng (16x16 pixel) từ một hình ảnh bằng ứng dụng tạo favicon trực tuyến hoặc phần mềm chỉnh sửa ảnh.

(Lưu ý: Tập tin phải được lưu dưới dạng ICON, sử dụng phần mềm được thiết kế để tạo tập tin có đuôi .ico - chỉ đổi tên đuôi thành .jpg/.gif/.png sẽ không hoạt động.)

Để tải favicon lên, đi đến 'Bảng điều khiển bảo quản viên' -> chọn Thiết kế chủ đề -> Biểu trưng -> Biểu tượng Favicon. Trong mục Biểu tượng Favicon, bạn có thể tải lên tập tin .ico và Fandom sẽ làm phần việc còn lại cho bạn.

Sau khi lưu, bạn sẽ phải mở rộng địa chỉ url bằng ?action=purge nếu muốn xem favicon ngay lập tức.

Tôi có nên bảo vệ favicon?

Mặc dù phá hoại favicon thường rất hiếm nhưng các bảo quản viên được khuyến cáo nên bảo vệ biểu trưng và favicon để chỉ có bảo quản viên mới có thể tải tập tin lên. Cách bảo vệ tương tự như bảo vệ trang.

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.