FANDOM


Help-Template-types-1

Các lựa chọn loại bản mẫu

Tính năng hoặc phần mở rộng này còn trong giai đoạn phát triển - nó có thể vẫn đang được thử nghiệm trên một vài wikia mà chưa được kích hoạt rộng rãi.

Loại bản mẫu liên quan đến việc phân loại từng bản mẫu tương ứng với một loại, ví dụ như 'hộp thông tin', 'hộp điều hướng' hoặc 'trích dẫn'.

Thêm loại cho bản mẫu của bạn sẽ giúp cộng đồng wiki của bạn thông minh hơn và các bản mẫu dễ dàng quản lý hơn! Thông tin về loại bản mẫu sẽ tăng cường cho Insights và tự động nhóm các bản mẫu của bạn tại Đặc biệt:Bản mẫu. Hơn nữa, thông tin này còn giúp Fandom hiển thị bài viết của bạn ở mức tốt nhất có thể trên giao diện di động bằng cách nhấn mạnh một số loại (trích dẫn, hộp thông tin, liên kết bối cảnh) và bỏ qua một số loại hoạt động chưa tốt (ví dụ như hộp điều hướng).

Phân loại bản mẫu rất dễ và chúng tôi cũng đang xây dựng hệ thống tự động định loại bản mẫu, hỗ trợ công việc phân loại cho bạn. Tuy vậy, bạn cũng cần hỗ trợ cho hệ thống một chút, bởi nó không thể nào thông minh như bạn.

Cách hoạt động

Help-Template-types-2

Loại bản mẫu hiển thị trên trang bản mẫu

Help-Template-types-3

Loại bản mẫu hiển thị trong trình soạn thảo

Loại hiện tại của một bản mẫu được hiển thị bên dưới tiêu đề trang trên trang bản mẫu. Loại có thể được thay đổi bởi người dùng đã đăng nhập và có quyền sửa đổi bản mẫu đó.

Những thay đổi có thể được thực hiện thông qua trang bản mẫu và cột ở bên tay phải của trình soạn thảo nếu bạn đang sửa đổi. Nhấp vào biểu tượng cây bút chì bên cạnh sẽ hiện ra một hộp thoại chứa danh sách các loại bản mẫu bạn có thể lựa chọn.

Ngoài ra, hộp thoại sẽ hỏi bạn loại của bản mẫu nếu bạn đang tạo một bản mẫu mới hay khi bạn nhấp lưu sửa đổi nhưng loại bản mẫu chưa được chọn.

Các trang bản mẫu được phân loại tự động bởi hệ thống sẽ được ghi đè bởi lựa chọn của bạn.

Các loại bản mẫu

Các loại bản mẫu hiện hành được liệt kê bên dưới. Một số loại có thể là bản lặp lại của nhau nên chúng tôi khuyến khích bạn chọn loại phù hợp nhất cho bản mẫu.

Ghi chú: các loại này có thể được cập nhật trong tương lai dựa theo phản hồi của bạn. Cứ tự nhiên chia sẽ suy nghĩ của bạn thông qua Đặc biệt:Liên hệ/feedback.

Hộp thông tin

Hộp thông tin hiển thị các thông tin quan trọng nhất của bài viết trong một cái hộp đặt ở đầu trang. Chúng có thể được đặt lệch về phía tay phải, cũng có thể phủ hết độ rộng của trang.

Hộp điều hướng

Bản mẫu Hộp điều hướng hiển thị danh sách các liên kết được tổ chức và đặt trong một cái hộp giúp người đọc có thể điều hướng đến các bài viết liên quan, thường được đặt ở cuối trang.

Trích dẫn

Bản mẫu Trích dẫn dùng để làm nổi bật một số đoạn văn đáng chú ý, ví dụ như lời bài hát, câu nói, trích đoạn từ sách báo, tin tức hay các bài phỏng vấn. Bản mẫu này thường chứa một câu trích dẫn từ một nguồn hay một đoạn hội thoại giữa nhiều người.

Thông báo

Hay còn được dùng làm Cảnh báo, các bản mẫu này thông báo cho người đọc biết trang thái của bài viết, như đây là một bài sơ khai hay đây là trang điều hướng đến các trang liên quan, cũng có thể cảnh báo spoiler.

Các bản mẫu này thường xuất hiện ở đầu trang bài viết nhưng đôi khi cũng xuất hiện dưới cùng hay ở từng phần nội dung nhất định.

Liên kết nội dung

Các bản mẫu này sẽ gợi ý một trang khác liên quan đến trang hoặc mục hiện tại. Ví dụ tiêu biểu nhất cho loại này là "Bài viết chính" hoặc "Xem thêm" và được hiển thị dưới dạng phông in nghiêng. Bản mẫu loại này thường được đặt ở đầu trang hoặc đầu một mục nội dung.

Chú thích hoặc tham khảo

Các bản mẫu này tổ chức và tiêu chuẩn hóa cách hiển thị của nguồn nội dung được chú thích trên trang bài viết. Chúng có thể được dùng theo cách đặt một liên kết tham khảo hay dựng một danh sách các tham khảo ở dưới cùng của trang.

Các bản mẫu này có thể dùng thẻ <ref> hoặc xây dựng các chú thích trên cùng hàng.

Hình ảnh, đoạn phim, hoặc thư viện ảnh

Mục đích của các bản mẫu loại này là tiêu chuẩn hóa hoặc tinh chỉnh cách hiển thị của một hay nhiều ảnh hoặc đoạn phim trên bài viết.

Chúng hay được dùng để xây dựng một thư viện ảnh hoặc định dạng cách hiển thị các ảnh thumbnail.

Dữ liệu

Bản mẫu không thuộc các dạng trên nhưng thêm thông tin hay dữ liệu vào trang bài viết nên được phân loại là dữ liệu. Bao gồm (nhưng không giới hạn) các bản mẫu được dùng để xây dựng bảng, xuất ra phép tính toán hoặc một số dữ liệu (như giá đố, phiên bản phát hành của trò chơi v.v...) được chèn vào nhiều trang.

Thiết kế

Nếu bản mẫu chỉ có mục đích duy nhất là thay đổi bề ngoài của trang (hay một phần của trang), nó nên được phân loại là thiết kế. Một số ví dụ về cách dùng như: thêm thẻ tab, hộp cuộn, thay đổi cách hiển thị trực quan của văn bản hoặc bảng, hay di dời bảng mục lục.

Điều hướng

Mục đích của bản mẫu loại này là giúp người đọc hoặc biên tập viên tìm thấy một bài viết hay thể loại khác thì nó nên được phân loại là điều hướng. Một số ví dụ về cách dùng như: các biểu tượng đầu trang, liên kết gợi ý đến trang web khác hoặc các hộp tiếp nối nhau

Những loại phổ biến nhất của bản mẫu điều hướng đã được liệt kê bên trên, đó là hộp điều hướng và liên kết theo nội dung.

Phi bài viết

Chọn loại này nếu bản mẫu không được dùng trên bất kì bài viết nào. Ví dụ như nếu bản mẫu chỉ được dùng trên trang thảo luận, trang tập tin, hoặc trên trang chính của cộng đồng.

Loại bản mẫu và Thể loại

Tính năng Loại bản mẫu khác với Thể loại. Do cách sử dụng của thể loại rất đa dạng trên khắp Fandom, việc phân loại bản mẫu và chia thể loại không ảnh hưởng nhau. Bạn có thể tiếp tục sử dung thể loại bản mẫu hoàn toàn như trước.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.