Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
Stalled.gifACTIVE Project này liên tục được cập nhật
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB.png Sonako Light Novel Wiki


Cross over giữa Tsuki Tsuki!! và Gaku Ou - The Twinkle Star Story

Tsuki Tsuki! (つきツキ!) là một Lightnovel được viết bởi Yujin Goto (後藤祐迅) và được vẽ minh họa bởi Korie Riko. Tác phẩm cũng đã được dựng thành 1 series Manga.


Sơ lược

Bạn sẽ làm gì khi thức dậy, và thấy một bé tóc vàng ngực bự gần như khỏa thân ngủ bên cạnh mình

Series Tsuki! Tsuki!! được viết bởi Yujin Goto

Tập 1 - Toàn tập

Tsuki Tsuki v01 000.jpg


Tập 2 - Toàn tập

Tsuki Tsuki bìa 2.jpg


Tập 3 - Toàn tập

Tsuki Tsuki! bìa 3.jpeg


Tập 4 - Toàn tập

Tsuki Tsuki! bìa 4.jpeg


Nhân sự

Từ đầu tới Chương 4 tập 1

Haruaki Yachi a.k.a Kuro no Kenshi từ Hako.re

Chương 5 trở đi

Tổng quan Series

 1. つきツキ! (November 25, 2010) - ISBN 978-4-8401-3582-5
 2. つきツキ! 2 (February 25, 2011) - ISBN 978-4-8401-3823-9
 3. つきツキ! 3 (May 25, 2011) - ISBN 978-4-8401-3927-4
 4. つきツキ! 4 (August 25, 2011) - ISBN 978-4-8401-4203-8
 5. つきツキ! 5 (November 25, 2011) - ISBN 978-4-8401-4298-4
 6. つきツキ! 6 (February 24, 2012) - ISBN 978-4-8401-4387-5
 7. つきツキ! 7 (May 25, 2012) - ISBN 978-4-8401-4582-4
 8. つきツキ! 8 (August 24, 2012) - ISBN 978-4-8401-4683-8
 9. つきツキ! 9 (November 22, 2012) - ISBN 978-4-8401-4873-3
 10. つきツキ! 10 (February 25, 2013) - ISBN 978-4-8401-4988-4
 11. つきツキ! 11 (May 24, 2013) - ISBN 978-4-8401-5189-4
 12. つきツキ! 12 (August 23, 2013) - ISBN 978-4-8401-5285-3