Sonako Light Novel

Sửa đổi

Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko Tập 1

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{Ebook}}
 
{{Ebook}}
==Minh họa==
 
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Minh họa|Minh họa}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Minh họa|Minh họa}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 1|Chương 1 - Con trai của Ác ma}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 1|Chương 1 - Con trai của Ác ma}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 2|Chương 2 - Đêm hôm trước}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 2|Chương 2 - Đêm hôm trước}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 3|Chương 3 - Nữ vương của thanh kiếm}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 3|Chương 3 - Nữ vương của thanh kiếm}}
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 4|Chương 4 - Lá cờ màu bạc}}
+
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko: Tập 1 chương 4|Chương 4 - Lá cờ màu bạc}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 5|Chương 5 - "Nữ hồ li kiêu hãnh"}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 5|Chương 5 - "Nữ hồ li kiêu hãnh"}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 6|Chương 6 - Phòng thủ phản công}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 6|Chương 6 - Phòng thủ phản công}}
Dòng 14: Dòng 13:
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 11|Chương 11 - Dấu ấn}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Chương 11|Chương 11 - Dấu ấn}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Lời bạt|Lời bạt}}
 
{{:Tsurugi no Joou to Rakuin no Ko:Tập 1 Lời bạt|Lời bạt}}
  +
<noinclude>
  +
==Ghi chú==
  +
<references/>
  +
</noinclude>
  +
{{Ebook}}
  +
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
{{Auto Nav}}
 
{{Auto Nav}}
  Đang tải biên tập