Sonako Light Novel

Sửa đổi

Thành viên:Ashellas

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
Thời buổi kinh tế khó khăn, nợ nần chồng chất, gia đình đổ vỡ.... Ashellas has stop working....
 
  Đang tải biên tập