FANDOM

(Khác biệt giữa các bản) | Tường tin nhắn:Dai ca superman
Dòng 1: Dòng 1:
 
Tình hình thi cử nguy hiểm quá, chắc phải hết năm mới rảnh được, dịch được bao nhiêu up bấy nhiêu<br />- Project chính:<br />+ Mahouka Kouko no Rettosei<br />+ Tiến độ: Chapter 1 (~15%), dự là vol 1 sẽ là vol dịch nản nhất<br />- Project phụ (khi nào hack thêm được thời gian, xếp theo thứ tự ưu tiên)<br />+ Papa no iu Koto wo kikinasai: Tính làm từ Vol 2, nhìn admin deltaxix drop chán quá<br />+ Watashitachi no Tamura-kun: làm cái teaser<br />+ Golden Time<br />+ Serei tsukai no blade dance: chắc bộ này khó đến tay mình được<br />Liên hệ với mình
 
Tình hình thi cử nguy hiểm quá, chắc phải hết năm mới rảnh được, dịch được bao nhiêu up bấy nhiêu<br />- Project chính:<br />+ Mahouka Kouko no Rettosei<br />+ Tiến độ: Chapter 1 (~15%), dự là vol 1 sẽ là vol dịch nản nhất<br />- Project phụ (khi nào hack thêm được thời gian, xếp theo thứ tự ưu tiên)<br />+ Papa no iu Koto wo kikinasai: Tính làm từ Vol 2, nhìn admin deltaxix drop chán quá<br />+ Watashitachi no Tamura-kun: làm cái teaser<br />+ Golden Time<br />+ Serei tsukai no blade dance: chắc bộ này khó đến tay mình được<br />Liên hệ với mình
[http://www.vn-zoom.com/4246676-dai-ca-superman/ Vnzoom: Uploader + PR cho Sonako Wikia ]
+
  +
  +
[http://www.vn-zoom.com/4246676-dai-ca-superman/ Vnzoom: Uploader + PR cho Sonako Wikia ]
   
 
[http://vnsharing.net/forum/member.php?u=520055 Vnsharing: Spammer]
 
[http://vnsharing.net/forum/member.php?u=520055 Vnsharing: Spammer]

Phiên bản lúc 14:50, ngày 24 tháng 11 năm 2012

Tình hình thi cử nguy hiểm quá, chắc phải hết năm mới rảnh được, dịch được bao nhiêu up bấy nhiêu
- Project chính:
+ Mahouka Kouko no Rettosei
+ Tiến độ: Chapter 1 (~15%), dự là vol 1 sẽ là vol dịch nản nhất
- Project phụ (khi nào hack thêm được thời gian, xếp theo thứ tự ưu tiên)
+ Papa no iu Koto wo kikinasai: Tính làm từ Vol 2, nhìn admin deltaxix drop chán quá
+ Watashitachi no Tamura-kun: làm cái teaser
+ Golden Time
+ Serei tsukai no blade dance: chắc bộ này khó đến tay mình được
Liên hệ với mình


Vnzoom: Uploader + PR cho Sonako Wikia

Vnsharing: Spammer

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.