FANDOM

Pigtam

biệt danh Tâm

  • Tôi sống tại HCMC
  • Tôi sinh ngày tháng 2 20
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là MALE

Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.