FANDOM

ZzZMineIsMyLifeZzZ

biệt danh kÎzZðfSoNaKoˆˆ

  • Tôi sống tại Ở ẩn
  • Tôi sinh ngày tháng 9 3
  • Nghề nghiệp của tôi là Sinh viên UET
  • Tôi là Chuẩn MEN 100%