FANDOM


(Welcome to Sonako Wiki!)
 
 
Dòng 3: Dòng 3:
   
 
Please leave a message on [[User talk:Hoshino Kazuki|my talk page]] if I can help with anything! -- [[User:Hoshino Kazuki|Hoshino Kazuki]] ([[User_talk:Hoshino Kazuki|Talk]]) 11:09, November 12, 2012
 
Please leave a message on [[User talk:Hoshino Kazuki|my talk page]] if I can help with anything! -- [[User:Hoshino Kazuki|Hoshino Kazuki]] ([[User_talk:Hoshino Kazuki|Talk]]) 11:09, November 12, 2012
  +
  +
Cậu cứ làm đi nếu bắt đầu từ vol 4 thì cậu làm chương 8 trước đi. Không có áp lực gì đâu cậu quá lo, mình còn lâu mới đuổi được đến vol 4. Mục tiêu của mình là qua mặt manga trước đã (hết vol 2). Mà cậu cứ dịch một chương một là được, không cần ôm hết đâu vì mình thấy vol 4 cũng khá là dài đó.[[User:Dai ca superman|Dai ca superman]] ([[User talk:Dai ca superman|talk]]) 09:31, December 11, 2012 (UTC)

Bản hiện tại lúc 09:31, ngày 11 tháng 12 năm 2012

WelcomeSửa đổi

Hi, welcome to Sonako Light Novel Wiki! Thanks for your edit to the Sword Art Online page.

Please leave a message on my talk page if I can help with anything! -- Hoshino Kazuki (Talk) 11:09, November 12, 2012

Cậu cứ làm đi nếu bắt đầu từ vol 4 thì cậu làm chương 8 trước đi. Không có áp lực gì đâu cậu quá lo, mình còn lâu mới đuổi được đến vol 4. Mục tiêu của mình là qua mặt manga trước đã (hết vol 2). Mà cậu cứ dịch một chương một là được, không cần ôm hết đâu vì mình thấy vol 4 cũng khá là dài đó.Dai ca superman (talk) 09:31, December 11, 2012 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.