Sonako Light Novel

Sửa đổi

World Teacher - Chương 24

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
<noinclude>[[File:WT_Credit_24.png|center|600px]]</noinclude>
 
 
 
=='''Chương 24'''==
 
=='''Chương 24'''==
   
Dòng 792: Dòng 790:
 
Hai tên đó, một tên túm lấy cổ Emi làm con tin, đang
 
Hai tên đó, một tên túm lấy cổ Emi làm con tin, đang
 
hăm doạ chúng tôi.
 
hăm doạ chúng tôi.
<noinclude>[[Category:World Teacher]]{{World Teacher_Nav}}</noinclude>
 
  Đang tải biên tập