FANDOM


n ((via JWB))
(Undo revision 345196 by 2405:4800:1A1F:F4B2:8FC:3CD6:E484:F0A0 (talk))
 
(Không hiển thị phiên bản ở giữa)
Dòng 43: Dòng 43:
 
{| class="wikitable" style="width: 700px; height: 350px; float: left;"
 
{| class="wikitable" style="width: 700px; height: 350px; float: left;"
 
|-
 
|-
| style="width:180px;" | [[File:OreGairuVol1.jpg|frameless|center|border|200px]]<br /><div style="float: left;"> </div>
+
| style="width:180px;" | [[File:OreGairuVol1.jpg|frameless|center|border|200px]]<div style="float: left;"> </div>
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
===Tập 1 [[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 1|(Toàn Tập)]]===
 
===Tập 1 [[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 1|(Toàn Tập)]]===
Dòng 64: Dòng 64:
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| style="width:180px;" |[[File:YahariLoveCom v4-000a.jpg|frameless|center|border|200px]]<br /><div style="float: left;"> </div>
+
| style="width:180px;" |[[File:YahariLoveCom v4-000a.jpg|frameless|center|border|200px]]<div style="float: left;"> </div>
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
===Tập 4===
 
===Tập 4===
 
*<blockquote>[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 4 - Illustrations|Hình Minh Họa]]</blockquote>
 
*<blockquote>[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 4 - Illustrations|Hình Minh Họa]]</blockquote>
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 4 - Lời mở đầu|Mở đầu - Bài tập hè của trường cấp hai - Cảm thụ văn học]]
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 4 - Lời mở đầu|Mở đầu - Bài tập hè của trường cấp hai - Cảm thụ văn học]]
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 4 - Chương 1|Chương 1 - Và đấy chính là cách Hikigaya Hachiman trải qua kỳ nghỉ của mình]]
+
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 4 - Chương 1|Chương 1 - Và đấy chính là cách Hikigaya Hachiman trải qua kỳ nghỉ của mình]]
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 4 - Chương 2|Chương 2 - Cứ cố hết sức đi, bạn vẫn chẳng thể thoát khỏi bàn tay của Hiratsuka Shizuka đâu]]
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 4 - Chương 2|Chương 2 - Cứ cố hết sức đi, bạn vẫn chẳng thể thoát khỏi bàn tay của Hiratsuka Shizuka đâu]]
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 4 - Chương 3|Chương 3 - Hayama Hayato luôn quan tâm tới tất cả]]
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 4 - Chương 3|Chương 3 - Hayama Hayato luôn quan tâm tới tất cả]]
Dòng 84: Dòng 84:
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| style="width:180px;" | [[File:Oregairu_v06-5_000-1-.png|frameless|center|border|200px]]<br /><div style="float: left;"> </div>
+
| style="width:180px;" | [[File:Oregairu_v06-5_000-1-.png|frameless|center|border|200px]]<div style="float: left;"> </div>
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
<div style="text-align:justify">
 
<div style="text-align:justify">
Dòng 99: Dòng 99:
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| style="width:180px;" | [[File:YahariLoveCom_v7_Cover.jpg|frameless|center|border|200px]]<br /><div style="float: left;"> </div>
+
| style="width:180px;" | [[File:YahariLoveCom_v7_Cover.jpg|frameless|center|border|200px]]<div style="float: left;"> </div>
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
===Tập 7===
 
===Tập 7===
Dòng 110: Dòng 110:
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| style="width:180px;" | [[File:YahariLoveCom_v8_Cover.jpg|frameless|center|border|200px]]<br /><div style="float: left;"> </div>
+
| style="width:180px;" | [[File:YahariLoveCom_v8_Cover.jpg|frameless|center|border|200px]]<div style="float: left;"> </div>
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
<div style="text-align:justify">
 
<div style="text-align:justify">
Dòng 131: Dòng 131:
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| style="width:180px;" | [[File:yahari_v9_001.jpg|frameless|center|border|200px]]<br /><div style="float: left;"> </div>
+
| style="width:180px;" | [[File:yahari_v9_001.jpg|frameless|center|border|200px]]<div style="float: left;"> </div>
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
<div style="text-align:justify">
 
<div style="text-align:justify">
Dòng 156: Dòng 156:
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| style="width:180px;" | [[File:Oregairu_v10_000-1-.png|frameless|center|border|200px]]<br /><div style="float: left;"> </div>
+
| style="width:180px;" | [[File:Oregairu_v10_000-1-.png|frameless|center|border|200px]]<div style="float: left;"> </div>
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
<div style="text-align:justify">
 
<div style="text-align:justify">
Dòng 169: Dòng 169:
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| style="width:180px;" | [[File:Oregairu_v10-5_000-1-.png|frameless|center|border|200px]]<br /><div style="float: left;"> </div>
+
| style="width:180px;" | [[File:Oregairu_v10-5_000-1-.png|frameless|center|border|200px]]<div style="float: left;"> </div>
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
<div style="text-align:justify">
 
<div style="text-align:justify">
Dòng 185: Dòng 185:
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
{| style="width: 700px; height: 350px; float: left;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| style="width:180px;" | [[File:81omagdwol-1-.jpg|frameless|center|border|200px]]<br /><div style="float: left;"> </div>
+
| style="width:180px;" | [[File:81omagdwol-1-.jpg|frameless|center|border|200px]]<div style="float: left;"> </div>
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
<div style="text-align:justify">
 
<div style="text-align:justify">
Dòng 193: Dòng 193:
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 11 - Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 11 - Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 11 - Chương 1|Chương 1]](part 1/? done)(khi nào xong cả chương sẽ đăng)
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập 11 - Chương 1|Chương 1]](part 1/? done)(khi nào xong cả chương sẽ đăng)
 
 
</div></div>
 
</div></div>
 
|}
 
|}
Dòng 201: Dòng 200:
 
{| class="wikitable" style="width: 700px; height: 350px; float: left;"
 
{| class="wikitable" style="width: 700px; height: 350px; float: left;"
 
|-
 
|-
| style="width:180px;" | [[File:Oregairu_Volume_A_cover.jpg|frameless|center|border|200px]]<br /><div style="float: left;"> </div>
+
| style="width:180px;" | [[File:Oregairu_Volume_A_cover.jpg|frameless|center|border|200px]]<div style="float: left;"> </div>
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
| valign="top" |<div style="margin: 10px; margin-top: -5px;">
 
<div style="text-align:justify">
 
<div style="text-align:justify">
Dòng 211: Dòng 210:
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập a - Chương 1|Chương 1]]
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập a - Chương 1|Chương 1]]
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập a - Chương 2|Chương 2]]
 
*[[Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Tập a - Chương 2|Chương 2]]
 
 
</div></div>
 
</div></div>
 
|}
 
|}

Bản hiện tại lúc 10:11, ngày 26 tháng 12 năm 2019

StalledHALTED Project này đã không được cập nhật trong hơn 12 tháng qua
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki


Bình chọnSửa đổi

Bạn muốn Hachiman sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau với ai nhất nào?

Tổng hợp shortcomicSửa đổi

Giới thiệuSửa đổi

Oregairusc2

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru (やはり俺の青春ラブコメはまちがっている- My Youth Romantic Comedy Is Wrong As I Expected) còn được biết đến với cái tên OreGairu, là một bộ light novel được viết bởi Wataru Watari và được minh họa bởi Ponkan⑧. Bộ truyện hiện tại gồm chín tập và có một bộ anime làm theo được công chiếu vào tháng Tư năm 2013. Bộ truyện giành được hạng sáu trong Kono Light Novel ga Sugoi! 2013.

Season 2 của anime làm theo bộ truyện vừa được công bố vào tháng 4/2015.

Bản dịch được thực hiện từ bản dịch tiếng Anh do Wintermance thuộc NanoDesu Translation thực hiện.

Nội dungSửa đổi

Câu chuyện tình cảm hài hước xoay quanh một học sinh cấp ba chống đối xã hội tên là Hikigaya Hachiman với một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống và không có bất kì người bạn cũng như bạn gái nào. Khi cậu ấy thấy những người xung quanh mình nói chuyện một cách hào hứng về sống cuộc sống thiếu niên của họ, cậu ấy lẩm bẩm: “Chúng chỉ là những tên dối trá.” Khi cậu ấy được hỏi về giấc mơ trong tương lai của mình, cậu trả lời, “Không phải làm việc.” Một giáo viên yêu cầu Hachiman tình nguyện tham gia ‘câu lạc bộ dịch vụ’, nơi mà vô tình lại có cô gái xinh đẹp nhất trường, Yukinoshita Yukino.

Đăng kíSửa đổi

Mọi thông tin về việc đăng kí dịch thuật và tiến độ thực hiện các chương hiện tại xin xem tại đây.

Lịch sử cập nhậtSửa đổi

 • 2013:
  • Ngày 4 tháng 7: Khởi động teaser.
  • Ngày 10 tháng 7: Hoàn thành chương 1.
  • Ngày 27 tháng 7: Hoàn thành chương 2.
 • 2014:
  • Ngày 18 tháng 5: Hoàn thành chương 3.
  • Ngày 20 tháng 5: Hoàn thành chương 4.
  • Ngày 26 tháng 5: Hoàn thành chương 5.
  • Ngày 31 tháng 5: Hoàn thành chương 6.
  • Ngày 2 tháng 6: Hoàn thành tập 1.
  • Ngày 19 tháng 6: Hoàn thành tập 2 - Lời Mở Đầu + Danh Sách Nhân Vật + Đơn Khảo Sát.
  • Ngày 30 tháng 6: Hoàn thành tập 2 - chương 2.

Tác phẩm Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru của tác giả Wataru WatariSửa đổi


OreGairuVol1
 YahariLoveCom v4-000a
 


Oregairu v06-5 000-1-
 


YahariLoveCom v7 Cover
 


YahariLoveCom v8 Cover
 


Yahari v9 001
 

Tập 9 (Toàn Tập)Sửa đổi

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn


Oregairu v10 000-1-
 


Oregairu v10-5 000-1-
 


81omagdwol-1-
 

Tập 11Sửa đổi


Oregairu Volume A cover
 


Nhân sựSửa đổi

Translator:
Active:

Maththunder

T2bo0o

K.I.A:

DarKraD

Kaito Karen

Turtle-kun

Vnsnas

Editor:

Hoa Mộc Miên

K.I.A: DarKraD

Vnsnas (KIA)

Các tập đã xuất bản Sửa đổi

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 1 (23 tháng Ba, 2011, ngày dự định xuất bản ban đầu là 18 tháng Ba, bị đình lại vì động đất ở Nhật Bản) - ISBN 978-4-09-451262-5

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 2 (25 tháng 7, 2011) - ISBN 978-4-09-451286-1

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 3 (23 tháng 11, 2011) - ISBN 978-4-09-451304-2

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 4 (21 tháng 3, 2012) - ISBN 978-4-09-451332-5

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 5 (23 tháng 7, 2012) - ISBN 978-4-09-451356-1

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 6 (20 tháng 11, 2012) - ISBN 978-4-09-451380-6

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 7 (19 tháng 3, 2013) - ISBN 978-4-09-451402-5

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 7.5 (20 tháng 8, 2013) - ISBN 978-4-09-451434-6

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 8 (19 tháng 11, 2013) - ISBN 978-4-09-451451-3

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 9 (18 tháng 4, 2014) - ISBN 978-4-09-451482-7

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 10.5 (18 tháng 3, 2015) - ISBN 978-4-09-451542-8

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru 11 (24 tháng 6, 2015) - ISBN 978-4-09-451558-9

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.