Sonako Light Novel

Editing

Black Bullet Vol 6 Chương 5

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 27: Line 27:
 
Con chủ bài duy nhất của Rentarou là đòn dứt điểm dùng vỏ đạn ở chân, nhưng đối thủ của anh cũng biết năng lực của anh và luôn lùi lại mỗi khi Rentarou chuẩn bị.
 
Con chủ bài duy nhất của Rentarou là đòn dứt điểm dùng vỏ đạn ở chân, nhưng đối thủ của anh cũng biết năng lực của anh và luôn lùi lại mỗi khi Rentarou chuẩn bị.
   
Siêu hồi phục của Hotaru cho phép em ấy tái sinh từ mấy vết chí mạng lại hóa phế vật trong tình hình này.
+
Siêu hồi phục của Hotaru cho phép tái sinh từ mấy vết chí mạng lại hóa phế vật trong tình hình này.
   
 
Nếu Hotaru rời tiền tuyến dù chỉ 1 khắc, Rentarou sẽ thất thủ trước 3 kẻ địch, và chết chắc. Hiểu rõ điều đó, Hotaru cẩn thận tránh trúng những đòn chí mạng, chỉ bắn hỗ trợ từ xa.
 
Nếu Hotaru rời tiền tuyến dù chỉ 1 khắc, Rentarou sẽ thất thủ trước 3 kẻ địch, và chết chắc. Hiểu rõ điều đó, Hotaru cẩn thận tránh trúng những đòn chí mạng, chỉ bắn hỗ trợ từ xa.
Line 153: Line 153:
 
"Rentarou..."
 
"Rentarou..."
   
Rentarou ngoái lại nhìn Hotartu đứng đó siết chặt 2 tay trước ngực, nhìn chỗ anh với vẻ khó chịu.
+
Rentarou ngoái lại nhìn Hotaru đứng đó siết chặt 2 tay trước ngực, nhìn chỗ anh với vẻ khó chịu.
   
Rentarou lắc đầu rồi bước tới chỗ em ấy.
+
Rentarou lắc đầu rồi bước tới chỗ .
   
 
"Đi thôi, nơi này nguy hiểm rồi."
 
"Đi thôi, nơi này nguy hiểm rồi."
  Loading editor