FANDOM


Dù chỉ là lời nói gió bay, nhưng chừng nào còn có cảm xúc đọng lại trong trái tim một người, người đó sẽ không thật sự bị lãng quên, tôi cũng nghĩ như vậy.

(Dù chỉ là lời nói  miệng thôi, giống kiểu "It's just your words against mine" trong Zootopia ấy)

Chắc vậy :/

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.