FANDOM


(Created page with "<div class="quote"> Aria0214 wrote: You know the saying, '''Those who believe— will be see an idiot!”''' </div> Có lẽ nôm na là "kẻ nào tin sẽ bị coi là k...")
 
 
Line 5: Line 5:
 
</div>
 
</div>
   
Có lẽ nôm na là "kẻ nào tin sẽ bị coi là kẻ khờ", dịch thoáng tí thì sẽ có "Thật thà cha thằng dại" (vì phía trước có "You know the saying", tức "Có biết người xưa từng nói...")
+
Có lẽ nôm na là "kẻ nào tin sẽ bị coi là kẻ khờ", dịch thoáng tí thì sẽ có "Cả tin là dại" (vì phía trước có "You know the saying", tức "Có biết người xưa từng nói...")

Latest revision as of 15:09, July 11, 2017

Aria0214 wrote:

You know the saying, Those who believe— will be see an idiot!”

Có lẽ nôm na là "kẻ nào tin sẽ bị coi là kẻ khờ", dịch thoáng tí thì sẽ có "Cả tin là dại" (vì phía trước có "You know the saying", tức "Có biết người xưa từng nói...")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.