FANDOM


(Created page with "Mình nghĩ chỗ inseam trong trường hợp này dịch là đũng quần.~~~")
 
 
Line 1: Line 1:
Mình nghĩ chỗ inseam trong trường hợp này dịch là đũng quần.<div title="(dunno)" align="center">http://vignette1.wikia.nocookie.net/sonako/images/3/3c/Ezgif-signature.gif/revision/latest?cb=20160609045213</div>
+
Mình nghĩ chỗ inseam trong trường hợp này dịch là đũng quần.
  +
  +
Câu thứ 2 ý nói rằng sự tử tế của cậu ta rõ ràng đến mức hữu hình hoá, tạm thời mình cũng chưa biết dịch sao cho hợp.
  +
<div title="(dunno)" align="center">http://vignette1.wikia.nocookie.net/sonako/images/3/3c/Ezgif-signature.gif/revision/latest?cb=20160609045213</div>

Latest revision as of 11:45, January 21, 2018

Mình nghĩ chỗ inseam trong trường hợp này dịch là đũng quần.

Câu thứ 2 ý nói rằng sự tử tế của cậu ta rõ ràng đến mức hữu hình hoá, tạm thời mình cũng chưa biết dịch sao cho hợp.

Ezgif-signature.gif
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.